Over Ons

Leven is bewegen

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt.

Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging

De fysiotherapeut kijkt samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zodanig dat u uit het leven kunt halen wat er in zit.

Voor elke aandoening een passende fysiotherapeut

Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren. Zo zijn er manueel fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, fysiotherapeuten voor ouderen (geriatriefysiotherapeuten), bekkenfysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op psychosomatische klachten zoals vermoeidheid of benauwdheid, op vochtophopingen/lymfologie, hart- en vaatziekten en klachten rond het kaakgewricht.

De fysiotherapeut maakt het mogelijk dat iedereen binnen zijn eigen vermogen zo optimaal mogelijk kan bewegen. Want soepel bewegen is optimaal leven.

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven. De fysiotherapeuten aangesloten bij SaFysio zijn allen geregistreerd in dit CKR.

Wat is SaFysio

SaFysio is de vereniging van samenwerkende fysiotherapeuten in Ede en omgeving. De doelen van SaFysio zijn krachtenbundeling, transparantie en kwaliteitsverbetering met respect voor elkaars identiteit.

Visie:

Een samenwerkingsverband binnen de regio versterkt de positie van de fysiotherapie in de gemeente Ede.

Missie:

De Verenigde Fysiotherapeuten gemeente Ede stelt zich ten doel de onderlinge afstemming van de aangesloten fysiotherapeuten te verbeteren. Wij treden gezamenlijk naar buiten zodat er transparantie is naar verwijzers, verzekerden en elkaar over het aanbod; er profilering plaats vindt om het belang van fysiotherapie onder de aandacht te brengen (binnen ons vak én binnen de gezondheidszorg in Ede en omstreken) en er krachtenbundeling kan zijn naar bijv. verzekeraars.

Uitgangspunt:

De individuele identiteit van de praktijken blijft gewaarborgd.

Kies hier uw praktijk voor fysiotherapie

Hieronder kunt u op basis van plaats en specialisatie een praktijk voor fysiotherapie selecteren. Op de kaart ziet u vervolgens waar de praktijk zich bevindt.